اگر نمره زیر 18 بگیریم در کنکور چند درصد میشود

دکمه بازگشت به بالا