بهترین منابع کنکور انسانی ۱۴۰۳ درسنامه و تست

فهرست مطالب

سلام دوست من به آکادمی وصال کنکور خوش اومدی قصد دارم اینجا بهترین منابع کنکور انسانی ۱۴۰۳ درسنامه و تست رو بهت معرفی کنم

بهترین منابع کنکور انسانی 1403 درسنامه و تست
بهترین منابع کنکور انسانی ۱۴۰۳ درسنامه و تست

این لیست بهترین منابع کنکور انسانی ۱۴۰۳ درس نامه و تست معرفی شده تمام دروس

بهترین منبع برای درس ریاضی در کنکور انسانی ۱۴۰۳»
 • کتاب ریاضی خیلی سبز سطح متوسط
 • کتاب ریاضی مهروماه  سطح قوی

%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C %D9%88 %D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1 %D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9 %D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C %D8%B3%D8%A8%D8%B2 %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 1403 – وصال کنکور این لیست بهترین منابع کنکور انسانی 1403 درس نامه و تست معرفی شده تمام دروس%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C %D9%88 %D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1 %D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9 %D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C %D9%85%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%87 %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 1402 – وصال کنکور این لیست بهترین منابع کنکور انسانی 1403 درس نامه و تست معرفی شده تمام دروس

===========================================================

بهترین منبع برای درس اقتصاد در کنکور انسانی ۱۴۰۳»
 • کتاب  اقتصاد خیلی سبز (متن درس خوب توضیح داده اما مسائل نه باید پکیج بگیری)
 • کتاب آبی قلمچی (درسنامه طبقه بندی شده و تست سخت داره) هر دو کتاب لازمه

%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF %D8%AF%D9%87%D9%85 %D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C %D8%B3%D8%A8%D8%B2 %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 1403 – وصال کنکور این لیست بهترین منابع کنکور انسانی 1403 درس نامه و تست معرفی شده تمام دروس  %D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 %D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C %D8%A2%D8%A8%DB%8C %D9%82%D9%84%D9%85 %DA%86%DB%8C %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 1402 – وصال کنکور این لیست بهترین منابع کنکور انسانی 1403 درس نامه و تست معرفی شده تمام دروس

===========================================================

بهترین منبع برای درس علوم وفنون در کنکور انسانی ۱۴۰۳»
 • کتاب علوم و فنون خیلی سبز جامع برای سطح متوسط و قوی 
 • اگر درصد بالای ۶۰  می خوای باید بعد از خوندن خیلی سبز آبی قلمچی بخری مثلا از دی ماه

%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 %D9%88 %D9%81%D9%86%D9%88%D9%86 %D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9 %D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C %D8%B3%D8%A8%D8%B2 %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 1402 – وصال کنکور این لیست بهترین منابع کنکور انسانی 1403 درس نامه و تست معرفی شده تمام دروس %DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8 %D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85 %D9%88 %D9%81%D9%86%D9%88%D9%86 %D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C %D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9 %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 %D8%A2%D8%A8%DB%8C %D9%82%D9%84%D9%85 %DA%86%DB%8C scaled – وصال کنکور این لیست بهترین منابع کنکور انسانی 1403 درس نامه و تست معرفی شده تمام دروس

===========================================================

گروه چت کنکوری تلگرام پرسش و پاسخ – وصال کنکور این لیست بهترین منابع کنکور انسانی 1403 درس نامه و تست معرفی شده تمام دروس
بهترین منبع برای درس عربی تخصصی در کنکور انسانی ۱۴۰۳»
 • کتاب مشاوران برای سطح متوسط و حتی قوی 
 • کتاب ترجمه و تعریب مهروماه هم خوبه

%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C %D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9 %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 %D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C %D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86 %D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4 %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 1403 – وصال کنکور این لیست بهترین منابع کنکور انسانی 1403 درس نامه و تست معرفی شده تمام دروس%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8 %D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87 %D9%88 %D8%AA%D8%B9%D8%B1%DB%8C%D8%A8 %D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 %D9%84%D9%82%D9%85%D9%87 %D8%B7%D9%84%D8%A7%DB%8C%DB%8C %D9%85%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%87 %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 1402 – وصال کنکور این لیست بهترین منابع کنکور انسانی 1403 درس نامه و تست معرفی شده تمام دروس

===========================================================

بهترین منبع برای درس تاریخ جغرافیا در کنکور انسانی ۱۴۰۳»
 • تاریخ مشاوران یا خیلی سبز
 • جغرافیا خیلی سبز

%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%DB%8C%D8%A7 %D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9 %D8%AE%DB%8C%D9%84%DB%8C %D8%B3%D8%A8%D8%B2 %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 1403 – وصال کنکور این لیست بهترین منابع کنکور انسانی 1403 درس نامه و تست معرفی شده تمام دروس%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE %D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9 %D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86 %D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4 %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 1402 1 – وصال کنکور این لیست بهترین منابع کنکور انسانی 1403 درس نامه و تست معرفی شده تمام دروس

===========================================================

بهترین منبع برای درس جامعه شناسی در کنکور انسانی ۱۴۰۳»
 • برای شروع کار مشاوران 
 • وبعدش آبی قلمچی بدون شک

%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87 %D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C %D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9 %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 %D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86 %D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4 1 – وصال کنکور این لیست بهترین منابع کنکور انسانی 1403 درس نامه و تست معرفی شده تمام دروس%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%87 %D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 %D8%A7%D9%86%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C %D8%A2%D8%A8%DB%8C %D9%82%D9%84%D9%85 %DA%86%DB%8C %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 1402 – وصال کنکور این لیست بهترین منابع کنکور انسانی 1403 درس نامه و تست معرفی شده تمام دروس

===========================================================

بهترین منبع برای درس فلسفه و منطق در کنکور انسانی ۱۴۰۳»

متاسفانه در کل کتاب مناسبی برای این درس در بازار ایران نیست

 • کتاب فلسفه منطق مهروماه براس سطح قوی
 • کتاب فلسفه منطق مشاوران سطح ضعیف 

%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87 %D9%88 %D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82 %D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9 %D9%85%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%87 %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 1402 – وصال کنکور این لیست بهترین منابع کنکور انسانی 1403 درس نامه و تست معرفی شده تمام دروس%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87 %D9%88 %D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82 %D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87 %D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86 %D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4 %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 1402 – وصال کنکور این لیست بهترین منابع کنکور انسانی 1403 درس نامه و تست معرفی شده تمام دروس

===========================================================

بهترین منبع برای درس روانشناسی در کنکور انسانی ۱۴۰۳»
 • کتاب روانشناسی جامع مشاوران 
 • اگر احیانا نتونستی به درصد های بالا برسی از مهروماه هم استفاده کن

%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86 %D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C %D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9 %DA%A9%D9%86%DA%A9%D9%88%D8%B1 %D9%85%D8%B4%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%86 %D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4 – وصال کنکور این لیست بهترین منابع کنکور انسانی 1403 درس نامه و تست معرفی شده تمام دروس%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8 %D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9 %D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86 %D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C %D9%85%D9%87%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%87 – وصال کنکور این لیست بهترین منابع کنکور انسانی 1403 درس نامه و تست معرفی شده تمام دروس

===========================================================

[feed url=”https://vsalkonkur.com/feed/” number=”5″]

برای مشاوره ویژه کنکور انسانی ۱۴۰۳ به اینستاگرام ما پیام بدید

پیج اینستاگرام مشاوره انسانی
پیج اینستاگرام وصال کنکور

مقاله های مشابه

اشتراک گذاری مقاله در:

Telegram
WhatsApp
Print
Email

امتیاز شما به این مقاله چند است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Skip to content