پاسخ تشریحی کنکور انسانی ۱۴۰۱ : درس زبان انگلیسی

فهرست مطالب

پاسخ تشریحی کنکور انسانی ۱۴۰۱ : درس زبان انگلیسی

سلام دانش آموزان عزیز رشته انسانی امیدوارم که در کنکور ۱۴۰۲ موفق باشید .

من عباس وصالی مزین مشاور تخصصی رشته انسانی هنر و زبان قراره تحیلیل کنکور ۱۴۰۱ درس زبان انگلیسی رو برات شرح بدم!

پاسخ تشریحی کنکور انسانی ۱۴۰۱ : درس زبان انگلیسی
پاسخ تشریحی کنکور انسانی ۱۴۰۱ : درس زبان انگلیسی

سوال ۶۷ – گزینه ۴keep to going am با توجه ساختار زمان جمله ) says( انتخاب درست گزینه ۴ است فعل keep از
دسته افعال state هست و حالت استمراری نمیگیرد.
سوال ۶۶ – گزینه ۱pleasures few the کلمه pleasure در اینجا بمعنای لذت بشکل قابل شمارش بکار رفته – با در نظر
گرفتن the of one و با توجه به معنای جمله بمعنی یکی از لذت هایی که کنار گذاشتم در نتیجه گزینه ۳ صحیح میباشد.


سوال ۶۷ – گزینه ۳ out go ever t‘won با توجه به ساختارحال کامل در جمله اول – معنی جمله و ترتیب بکار رفتن اجزا
کلمات گزینه ها گزینه ۳ ترکیب را کامل میکند. )یکبار که این کفش ها را بپوشی دیگر بدون آنها بیرون نخواهی رفت(.
سوال ۶۷ – گزینه ۴you so با توجه به معنای جمله اول – جمله دوم نتیجه جمله اول است و جمله دوم نیاز به فاعل دارد
بنابراین گزینه ۴ ترکیب را کامل میکند.) گربه ها معمولا مقدار کمی از غذایشان را در طول روز میخورند بنابراین شما نباید نگران
آنها باشید وقتی خانه را برای رفتن سر کار ترک میکنید(.

پاسخ تشریحی کنکور انسانی 1401 درس زبان انگلیسی : 
وصال کنکور مشاور رایگان کنکور انسانی ۱۴۰۲

  • پاسخ تشریحی کنکور انسانی ۱۴۰۱ درس زبان انگلیسی :

سوال ۷۸ – گزینه ۱ culture صنایع دستی نمونه خوبی از هنر و فرهنگ یک کشور هستند.
سوال ۷۱ – گزینه ۳ vary – این رستوران غذای سنتی)اصیل یا غذای مربوط به فرهنگ یک کشور( ارایه میدهد و منوی آن
فصل به فصل تغییر میکند تا با چیزهایی)محصولات( تازه در بازار مطابقت داشته باشد.
سوال ۷۸ – گزینه ۸ injured ما تاثیر این موضوع را بر افراد درگیر ماجرا میدانیم و تمام تلاشمان را میکنیم تا پشتیبانی و
حمایت را برای کسانی که مصدوم شدند و خانواده هایشان تامین کنیم.


سوال ۷۳ – گزینه ۳ feed جوانانی که در این شرایط بسیار مدرن و پیشرفته به این دنیا می آیند باید از روز اول قادر باشند
خودشان را از روز بعد از تولد تامین کنند) تغذیه کنند(.
سوال ۷۴ – گزینه ۴terrible – چیزی دربراه تصادف بود که او قرار بود بیاد بیاورد چیزی آنقدر وحشتناک که نمیتوانست بیاد
آوردنش را تحمل کند) بیاد آوردنش برایش بسیار سخت بود(
سوال ۷۸ – گزینه ۸calmly – او به شکلی غافلگیرانه آرام نسبت به مرگ شوهرش واکنش نشان داد.
سوال ۷۷ – گزینه ۳ generation – در مراسم عروسی حداقل سه نسل حضور داشتند. پدربزرگ مادر بزگ ها – والدین و بچه
ها.


سوال ۷۶ – گزینه ۱angry – شاید او به این خاطر از من عصبانی بود که بعد از اینکه به من اخطار کرده بود من به پیاده روی
در جنگل رفتم.

مشاور انتخاب رشته کنکور انسانی 1402
بهترین زبان انگلیسی کنکور انسانی ۱۴۰۲
  • پاسخ تشریحی کنکور انسانی ۱۴۰۱ درس زبان انگلیسی :

سوال ۷۷ – گزینه ۸put to is – زمان جمله اول حال است و شکل فعل بدلیل بیان هدف باید مصدر باشد.
سوال ۷۷ – گزینه ۴impossible – پرتاب کردن و گرفتن توپ بطور همزمان غیر ممکن است.


سوال ۷۸ – گزینه ۱goals – هر دو هدف در موفقیت تمرین به یک اندازه مهم هستند.
سوال ۷۱ – گزینه ۸to throwing re‘you person the – کسی که شما توپ را برایش پرت میکنید ………………
سوال ۷۸ – گزینه ۱than
سوال ۷۳ – گزینه ۴ .talk actually can they than sooner way development language start babies
سوال ۷۴ – گزینه ۲ movements more having

گروه چت کنکوری تلگرام پرسش و پاسخ – وصال کنکور پیج اینستاگرام استاد وصالی مشاور تخصصی انسانی هنر و زبان در کنکور 1402 رو دنبال کنید :

سوال ۷۸ – گزینه ۳ ,talk speakers real heard they when activity electrical with up lit brains ‘babies the
but this didn’t happen when they watched someone speaking on TV.
سوال ۷۷ – گزینه ۴discern بمعنای تشخیص دادن یا فهمیدن


سوال ۷۶ – گزینه ۱ on live to water little very have
سوال ۷۷ – گزینه ۴ water drinking clean to access of level present the
سوال ۷۷ – گزینه ۱ water losing are that rivers of examples give
سوال ۱۸۸- گزینه ۸ farming


 

[highlight color=”blue”]پیج اینستاگرام استاد وصالی مشاور تخصصی انسانی هنر و زبان در کنکور ۱۴۰۲ رو دنبال کنید :[/highlight]

[button color=”pink” size=”medium” link=”https://www.instagram.com/vsal.konkor/” icon=”” target=”false”]مشاور انسانی اینستا[/button]

مقاله های مشابه

اشتراک گذاری مقاله در:

Telegram
WhatsApp
Print
Email

امتیاز شما به این مقاله چند است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Skip to content