پاسخ تشریحی کنکور دی ۱۴۰۱ انسانی : درس روانشناسی

فهرست مطالب

پاسخ تشریحی کنکور دی ۱۴۰۱ انسانی : درس روانشناسی

پاسخ تشریحی کنکور انسانی دی ۱۴۰۱ درس روانشناسی

پاسخ تشریحی کنکور دی ۱۴۰۱ انسانی : درس روانشناسی
پاسخ تشریحی کنکور دی ۱۴۰۱ انسانی : درس روانشناسی

کلید پیشنهادی درس روانشناسی کنکور داخل ۱۴۰۱ انسانی

۶۶-۲
۶۷-۳
۶۸-۴
۶۹-۱
۷۰-۳
۷۱-۲
۷۲-۴
۷۳-۱
۷۴-۴
۷۵-۲
۷۶-۳
۷۷-۱
۷۸-۲
۷۹-۴
۸۰-۳


مهسا عفتی – مسئول درس روان شناسی مقطع دوازدهم کانون قلمچی رتبه ۲۲۸ منطقه ۱ کنکور انسانی ۱۳۹۵ – دانش آموخته حقوق دانشگاه الزهرا


(۶۶) گزینه ۲
پژوهش های دانشمندان با طرح «مسئله شروع می.شود جملات پرسشی مبین یک مسئله هستند. رد گزینه (۱)
فرضیه پاسخ اولیه پژوهشگران به مسئلههای علمی است و به صورت جمله ای خبری مطرح می.شود رد گزینه های ۳ و ۴ مجموعه ای منسجم از اصول و قوانین علمی درباره یک موضوع نیز «نظریه» را تشکیل می دهند.

[feed url=”https://vsalkonkor.ir/feed/” number=”5″]

(۶۷) گزینه ۳
به دلیل تغییرات فیزیولوژیکی و هورمونی در دوره نوجوانی تحریک پذیری نوجوانان افزایش مییابد و حالات هیجانی آنان به سرعت تغییر می کند هیجانات منبع رفتارهای مثبت و سازنده هستند در صورت هدایت نشدن و به کارگیری غلط آنها هیجانها به رفتارهای مخرب و پرخطر منجر میشوند؛ بنابراین لازم است در این دوره مهارتهایی را بیاموزیم که بتوانیم هیجانات خود را در جهت صحیح به کار گیریم؛ مهارتهایی از قبیل کنترل خشم و ورزش کردن.


رشد هیجانی در دوره کودکی معطوف به سه هیجان ساده ترس و خشم و محبت است با توجه به رشد آگاهی کودکان از هیجانهای مختلف و واکنش اطرافیان به خصوص واکنش (مادر سه هیجان فوق به هیجانهای مرکب دیگر همچون احساس پشیمانی سپاسگزاری ترحم تعمیم می
یابد.

گروه چت کنکوری تلگرام پرسش و پاسخ – وصال کنکور پاسخ تشریحی کنکور انسانی دی 1401 درس روانشناسی

(۶۸) گزینه ۴
منظور از رشد درک اخلاقی در کتاب همان انجام عمل اخلاقی است هر چند ممکن است دلیل انجام عمل اخلاقی متفاوت باشد؛ مثلا یک کودک کاری را اخلاقی بداند که دوستش را خوشحال میکند در حالی که وقتی بزرگ میشود کار اخلاقی را به دلیل درستی آن انجام میدهد و نه برای خوشحال کردن دوستش به معنای دیگر کودکان بدون توجه به قصد و نیت افراد و بر مبنای پیامد و نتیجه عمل قضاوت اخلاقی می کنند.


(۶۹) گزینه ۱
پیدا کردن حرف ص در بین یک پاراگراف حرف س ← جست و جو
گزارش کردن تعداد ضربات قلب بیمار آسیب مغزی هر ۵ دقیقه ۱ بار ← گوش به زنگی
رد کردن محموله قاچاق داروهای روان گردان از ایستگاه بازرسی گمرک از دست دادن محرک هدف
آمادگی نیروهای امداد برای وقوع زلزله در تهران – گوش به زنگی


۷۰ گزینه ۳
منابع توجه تحت تأثیر سه عامل است نخست حواس ما به وسیله محرکهای بیرونی تحریک میشود. عامل دوم، اطلاعات موجود در حافظه است حافظه ما یکی از منابع مهم توجه است عامل سوم سبک پردازش افراد و انتظارات آنها است که باعث می شود تا محرکهای خاصی انتخاب شود.
غزاله با مادرش قرار دارد و هر خانم چادری را که از دور میرسد فکر میکند مادرش است ← انتظارات افراد جلب توجه یک قالی باف به فرشهایی که در مسجد جامع شهر پهن شده است – اطلاعات موجود در حافظه یاسین ۵ ساله در بین اسباب بازیها تنها ماشینهای بزرگ و قرمز رنگ را انتخاب می.کند. ← سبک پردازش


(۷۱) گزینه ۲
دبیری
دانش آموزی که علاقه به درس و مدرسه ،ندارد در یادآوری مالب تدریس ،شده عملکرد پایینی دارد – عوامل عاطفی که به علت محدودیت زمانی به صورت فشرده و پشت سر هم تدریس میکند تداخل اطلاعات دانش آموزی که بدون راهنمایی گرفتن از معلم قادر به پاسخگویی سوالات امتحانی نیست – مشکلات مربوط به نشانه های بازیابی دانش آموزی که به علت عدم مرور درسهای تدریس شده در همان ،روز مطالب درسی را فراموش می کند ← اثر گذشت زمان


(۷۲) گزینه ۴
رمزگردانی به صورتهای مختلف صورت میگیرد .کودکان به صورت جزء به جزء اطلاعات را رمزگردانی می کنند در حالی که بزرگسالان به صورت کلی و خلاصه رمزگردانی می.کنند رمزگردانی جزء به جزء شامل جزئیات یک موضوع یا رویداد است. در حالی که رمزگردانی کلی در برگیرنده خلاصه موضوع است در رمزگردانی جزء به جزء امکان خطای بیشتری وجود دارد. به همین دلیل به حافظه کودکان نمی توان اعتماد کرد مانند به خاطرسپاری داستان کارتون مورد علاقه توسط کودک ۵ ساله) . رمزگردانی به انواع شنیداری مانند دریافت مباحث درسی توسط دانش آموزان روشندل در کلاس دیداری (مانند خرید تلفن همراه مناسب براساس تبلیغات نصب شده در تابلوهای شهری و حفظ کردن پلاک یک خودروی عبوری در خیابان و معنایی
نیز تقسیم می شود.


(۷۳) گزینه ۱
حل مسئله دارای پنج مرحله است:
تشخیص مسئله ( مانند دانش آموزی که از طریق مشورت با دیگران اطلاعات خود را در زمینه انتخاب رشته تحصیلی افزایش
می دهد.


به کارگیری راه حل مناسب برای حل مسئله مانند معلمی که برای یادگیری بیشتر دانش آموزانش به سراغ روشهای تدریس فعال و مشارکتی می رود
ارزیابی راه حل مانند روان شناسی که قبل و بعد از جلسات مشاوره میزان اضطراب مراجعان خود را اندازه گیری میکند. بازبینی و اصلاح راه حل ( مانند فوتبالیستی که علاوه بر تمرینات منظم ورزشی که قبلا داشته به برنامه تغذیه و آرامش روانی
خود نیز توجه میکند.
انتخاب راه حلهای جایگزین


(۷۴ گزینه ۴
می
گویند.
به روش هایی که مبتنی بر محاسبات ذهنی قواعد منطقی و نیازسنجی واقعی است روش تحلیلی حل مسئله . استفاده از روشهای تحلیلی دستیابی به راه حل مسئله را تضمین می.کند روشهای ،تحلیلی مورد قبول همه است (مانند مورد دوم و سوم روشهایی که با خطا مواجه بوده با روشهای غیر منطقی صورت میگیرد این قبیل روش ها عمدتا تابع نظر و احساس شخصی است و اجرای آن دستیابی به راه حل مسئله را تضمین نمی.کند به روشهای حل مسئله که بدون دلیل و مبتنی بر احساس و نظر شخصی ،باشد روشهای اکتشافی می.گویند مانند مورد اول و چهارم)


۷۵ گزینه ۲
سمانه شهریه کامل کلاس نقاشی را پرداخت کرده و علی رغم نارضایتی از آموزش باز هم در کلاس شرکت می کند. ← هزینه
امیر شاگرد اول کلاس است و به دلیل از دست ندادن جایگاه خود در کلاس باز هم سخت مطالعه .
می کند – خطر کامران با بررسی دقیق مشخصات و امکانات یک گوشی همراه از فروشگاه اینترنتی اقدام به خرید آن می کند. ← مزیت


(۷۶ گزینه ۳
تعارض ناشی از ناتوانی در تصمیم گیری برای انتخاب دو موضوع خواستنی و جذاب اصطلاحا تعارض گرایش – گرایش نام دارد مانند نوجوانی که باید از بین داشتن خواب شبانه کافی یا تماشای پخش زنده مسابقه فوتبال در نیمه شب یکی را
انتخاب کند.


(۷۷ گزینه ۱
در انگیزه بیرونی عامل خارجی فرد را به انجام دادن کاری خاص بر می انگیزد در انگیزه درونی فرد کار یا فعالیت را به خاطر خود آن چیز انجام می دهد زیرا به آن کار علاقه دارد برایش جالب است و با نیازهای فطری او مطابقت دارد. به عبارت دیگر، منبع خارج از فرد قرار دارد؛ در حالی که در انگیزش درونی منبع انگیزش بیرونی در پاداش و لذت لذت در خود تکلیف است.


(۷۸ گزینه ۲
برای موفقیت در هر کاری فرد باید به عواملی توجه کند که
در کنترل خودش باشد
به عوامل ناپایدار مربوط کند تا بتواند تغییری در آن ایجاد کند یعنی بتواند با تلاش موانع رسیدن به هدف را برطرف کند؛
پیروزی یا شکست را به عوامل درونی مانند تلاش نسبت دهد نه به عوامل بیرونی مانند دشواری تکلیف
قرعه دشوار و اشتباههای داوری – استاد ناپایدار بیرونی
عدم شرکت منظم در تمرینات ← ناپایدار درونی
سخت و غیر مرتبط بودن سوالات – پایدار بیرونی


(۷۹ گزینه ۴
مشورت و راهنمایی گرفتن گاهی ممکن است فرد به تنهایی نتواند مشکل را حل کند؛ به همین دلیل احساس فشار روانی در او باقی می ماند. در این موارد مشورت کردن و راهنمایی گرفتن از دیگران به عنوان یک مقابله سازگارانه در نظر گرفته می
شود.photo 2019 07 20 15 58 19 e1583416162234 – وصال کنکور پاسخ تشریحی کنکور انسانی دی 1401 درس روانشناسی


استفاده از مهارت حل مسئله در این شیوه مقابله فرد منبع استرس یا مشکل را یک مسئله در نظر می گیرد و برای مقابله با آن از مهارت حل مسئله استفاده می کند.
استفاده از حس شوخ طبعی شوخی به عنوان یک روش مقابله سازگارانه در مواردی استفاده م شود که امکان از بین بردن می مشکل در کوتاه مدت وجود ندارد برای اینکه راحت تر بتوان با فشار روانی سازگار شد از شوخ طبعی استفاده می شود.


(۸۰) گزینه ۳
تشریح عبارات نادرست
هنگام فشار روانی شخص یک رویداد یا یک موقعیت را به صورت فشار آور و فراتر از توانایی خود ارزیابی می کند
ترس و عصبانیت از علائم هیجانی فشار روانی هستند.


برای دیدن تحلیل درس به درس کنکور دی ۱۴۰۱ انسانی کلیک کنید

مشاور کنکور انسانی

پیج اینستاگرام مشاوره انسانی
پیج اینستاگرام وصال کنکور

vsal_konkur

در صورت نارضایتی صاحب اثر این پست حذف می شود

(اگر می شناسید از طریق شبکه های اجتماعی یا فرم تماس با وصال کنکور اطلاع دهید)


مقاله های مشابه

اشتراک گذاری مقاله در:

Telegram
WhatsApp
Print
Email

امتیاز شما به این مقاله چند است؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Skip to content