پاسخ کلیدی و تشریحی کنکور انسانی ۱۴۰۲ به همراه تحلیل

فهرست مطالب

برای دیدن پاسخ کلیدی و تشریحی کنکور انسانی ۱۴۰۲ همراه وصال کنکور باشید تا با تحلیل درس به درس دروس کنکور انسانی ببینیم سطح کنکور ۱۴۰۲ چطور بوده و باهم یه برسی داشته باشیم.

پاسخ کلیدی و تشریحی کنکور انسانی 1402 به همراه تحلیل
پاسخ کلیدی و تشریحی کنکور انسانی ۱۴۰۲ به همراه تحلیل

پاسخ کلیدی و تشریحی کنکور انسانی ۱۴۰۲

ابتدا تحلیل درس به درس کنکور انسانی ۱۴۰۲ انجام بدیم :


🔰تحلیلی بر کنکور سراسری ۱۴۰۲ – نوبت دوم (تیرماه) ، رشته علوم انسانی 🔰💠دفترچه شماره ۱

➕ ریاضی ⬅️ بسیار دشوارتر از حد انتظار

📖 فنون ⬅️ دشوارتر از حد انتظار

👨‍👩‍👧‍👦علوم اجتماعی ⬅️  کمی دشوار

🧠روان شناسی ⬅️ در حد انتظار

💠دفترچه شماره ۲

زبان عربی ⬅️ در حد انتظار

📌 تاریخ ⬅️ دشوارتر از حد انتظار

🌍 جغرافیا ⬅️ کمی دشوارتر از حد انتظار

🔖 فلسفه و منطق ⬅️ در حد انتظار

📈 اقتصاد ⬅️ کمی دشوارتر از حد انتظار


برای تحلیل و برسی جزئی تر بر روی نام هر درس کلیک کنید (رفرنس : قلمچی)

پاسخ تشریحی درس ریاضی کنکور ۱۴۰۲   برای دانلود اینجا کلیک کنید
پاسخ تشریحی درس اقتصاد کنکور ۱۴۰۲  برای دانلود اینجا کلیک کنید
پاسخ تشریحی درس ادبیات تخصصی کنکور ۱۴۰۲  برای دانلود اینجا کلیک کنید
پاسخ تشریحی درس عربی تخصصی  کنکور ۱۴۰۲  برای دانلود اینجا کلیک کنید
پاسخ تشریحی درس فلسفه منطق کنکور ۱۴۰۲  برای دانلود اینجا کلیک کنید
پاسخ تشریحی درس جامعه شناسی کنکور ۱۴۰۲  برای دانلود اینجا کلیک کنید
پاسخ تشریحی درس روانشناسی  کنکور ۱۴۰۲  برای دانلود اینجا کلیک کنید

کلید درس ریاضی کنکور انسانی ۱۴۰۲:
شماره سوال احمدرضا روهنده
۱ ۱
۲ ۲
۳ ۴
۴ ۱
۵ ۳
۶ ۴
۷ ۲
۸ ۳
۹ ۲
۱۰ ۲
۱۱ ۴
۱۲ ۲
۱۳ ۳
۱۴ ۴
۱۵ ۱
۱۶ ۲
۱۷ ۱
۱۸ ۲
۱۹ ۴
۲۰ ۳

کلید درس ادبیات تخصصی (فنون)کنکور انسانی ۱۴۰۲:
شماره سوال سامانشفیعی
۲۱ ۱
۲۲ ۱
۲۳ ۲
۲۴ ۴
۲۵ ۴
۲۶ ۱
۲۷ ۳
۲۸ ۲
۲۹ ۳
۳۰ ۲
۳۱ ۴
۳۲ ۴
۳۳ ۱
۳۴ ۲
۳۵ ۳
۳۶ ۲
۳۷ ۴
۳۸ ۱
۳۹ ۴
۴۰ ۳
۴۱ ۴
۴۲ ۲
۴۳ ۱
۴۴ ۳
۴۵ ۱
۴۶ ۱
۴۷ ۳
۴۸ ۲
۴۹ ۴
۵۰ ۱

کلید درس علوم اجتماعی (جامعه شناسی)کنکور انسانی ۱۴۰۲:

کلید سوالات آزمون علوم اجتماعی(جامعه شناسی) کنکور ۱۴۰۲ نوبت دوم تیرماه

سوالات       گزینه
سوال ۵۱       ۲
سوال ۵۲       ۴
سوال ۵۳       ۱
سوال ۵۴       ۲
سوال ۵۵       ۴
سوال ۵۶       ۳
سوال ۵۷       ۱
سوال ۵۸       ۲
سوال ۵۹       ۱
سوال ۶۰       ۳
سوال ۶۱        ۲
سوال ۶۲       ۴
سوال ۶۳       ۱
سوال ۶۴       ۳
سوال ۶۵        ۴


کلید درس روانشناسی کنکور انسانی ۱۴۰۲:
شماره سوال ایمان
صادقی
امید
مرادی
سمیه
محمدی مصیری جلیلی
لیلا
علمی
۶۶ ۴ ۴ ۴ ۴
۶۷ ۴ ۴ ۴ ۴
۶۸ ۳ ۳ ۳ ۳
۶۹ ۱ ۱ ۱ ۴
۷۰ ۲ ۲ ۲ ۲
۷۱ ۴ ۴ ۴ ۴
۷۲ ۲ ۲ ۲ ۲
۷۳ ۳ ۳ ۳ ۳
۷۴ ۱ ۱ ۱ ۱
۷۵ ۳ ۳ ۳ ۳
۷۶ ۱ ۱ ۱ ۳
۷۷ ۲ ۲ ۲ ۴
۷۸ ۴ ۴ ۴ ۴
۷۹ ۳ ۳ ۳ ۴
۸۰ ۱ ۱ ۱ ۱

کلید درس اقتصاد کنکور انسانی ۱۴۰۲:

کلید سوالات آزمون اقتصاد نوبت دوم تیرماه کنکور سراسری ۱۴۰۲
تدوین شده توسط آقای حمزه ای طبق سوالات منتشر شده در بالا
سوالات       گزینه
سوال ۱۴۶       ۱
سوال ۱۴۷       ۲
سوال ۱۴۸       ۴
سوال ۱۴۹       ۱
سوال ۱۵۰       ۲
سوال ۱۵۱       ۴
سوال ۱۵۲       ۱
سوال ۱۵۳       ۳
سوال ۱۵۴       ۲
سوال ۱۵۵       ۴
سوال ۱۵۶       ۳
سوال ۱۵۷       ۳
سوال ۱۵۸       ۱
سوال ۱۵۹       ۴
سوال ۱۶۰       ۲


پیج اینستاگرام مشاوره انسانی
پیج اینستاگرام وصال کنکور
کلید درس عربی تخصصی ()کنکور انسانی ۱۴۰۲:
شماره سوال طلا
رحمتی
سجاد
عبدی
۸۱ ۴ ۴
۸۲ ۲ ۲
۸۳ ۳ ۳
۸۴ ۴ ۴
۸۵ ۳ ۳
۸۶ ۱ ۱
۸۷ ۲ ۲
۸۸ ۲ ۳
۸۹ ۲
۹۰ ۱
۹۱ ۱
۹۲ ۲ ۲
۹۳ ۱ ۱
۹۴ ۳ ۳
۹۵ ۲ ۲
۹۶ ۴ ۴
۹۷ ۱ ۱
۹۸ ۴ ۴
۹۹ ۱ ۱
۱۰۰ ۳ ۳

کلید درس تاریخ کنکور انسانی ۱۴۰۲:
شماره سوال مهسا
اصغری
ستایش
محمدی تودشکی
حسین
تقی زاده مقدم
سمیه
محمدی مصیری جلیلی
۱۰۱ ۲ ۱ ۲ ۱
۱۰۲ ۳ ۳ ۳ ۳
۱۰۳ ۲ ۲ ۲ ۲
۱۰۴ ۴ ۴ ۴ ۴
۱۰۵ ۱ ۱ ۳ ۱
۱۰۶ ۴ ۴ ۴ ۴
۱۰۷ ۲ ۲ ۲ ۲
۱۰۸ ۱ ۱ ۱ ۱
۱۰۹ ۳ ۳ ۳ ۳
۱۱۰ ۴ ۴ ۱ ۴
۱۱۱ ۲ ۲ ۲ ۲
۱۱۲ ۳ ۳ ۳ ۳
۱۱۳ ۲ ۲ ۲ ۲
کلید درس جغرافیا کنکور انسانی ۱۴۰۲:

[feed url=”https://vsalkonkur.com/feed/” number=”5″]

شماره سوال ستایش
محمدی تودشکی
فرزانه
خاجی
۱۱۴ ۱ ۱
۱۱۵ ۴ ۴
۱۱۶ ۳ ۳
۱۱۷ ۴ ۴
۱۱۸ ۱ ۱
۱۱۹ ۳ ۳
۱۲۰ ۲ ۲
۱۲۱ ۱ ۱
۱۲۲ ۱ ۱
۱۲۳ ۴ ۴
۱۲۴ ۴ ۴
۱۲۵ ۳ ۳
کلید درس فلسفه و منطق کنکور انسانی ۱۴۰۲:
شماره سوال علیرضا
نصیری
جلال
نوریان
محمد
کرمی نیا
محمود
فخوری
فرهاد
پرست
۱۲۶ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
۱۲۷ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
۱۲۸ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
۱۲۹ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
۱۳۰ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
۱۳۱ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
۱۳۲ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
۱۳۳ ۱ ۲ ۳ ۲ ۲
۱۳۴ ۲ ۳ ۲ ۳ ۲
۱۳۵ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
۱۳۶ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
۱۳۷ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
۱۳۸ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
۱۳۹ ۴ ۲ ۴ ۴ ۴
۱۴۰ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲
۱۴۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
۱۴۲ ۴ ۴ ۴ ۴ ۴
۱۴۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۳
۱۴۴ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱
۱۴۵ ۲ ۳ ۲ ۲ ۲

منبع سایت کانون قلمچی

مقاله های مشابه

اشتراک گذاری مقاله در:

Telegram
WhatsApp
Print
Email

امتیاز شما به این مقاله چند است؟

    Comments

Leave A Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *