دانلود سوالات و پاسخ تشریحی کنکور ۱۴۰۱ l تمامی رشته ها

فهرست مطالب

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی کنکور ۱۴۰۱ l تمامی رشته ها

دانلود دفترچه سوالات کنکور ۱۴۰۱ رشته تجربی ، انسانی ،ریاضی ، هنر ، زبان

توجه : پاسخ تشریحی سوالات کنکور ۱۴۰۱ هر رشته در انتهای صفحه قرار دارد

دانش آموزان عزیز کنکوری که قصد دانلود سوالات کنکور ۱۴۰۱ رو دارند می تونن ازین لینک دفترچه سوالات کنکور رو دانلود کنند و برای اولین بار و سریع ترین زمان ممکن پاسخنامه تشریحی کنکور ۱۴۰۱ هم در همین قسمت دانلود کنند.

دانلود سوالات کنکور ۱۴۰۱

سوالات کنکور ۱۴۰۱به همراه پاسخنامه کلیدی را از این سایت به صورت رایگان دانلود کنید.کنکور ۱۴۰۱در ۵ گروه آزمایشی (تجربی، ریاضی، انسانی، زبان و هنر) برگزار می شود.طبق روال هر سال زمان برگزاری کنکور سراسری در ۵ گروه آزمایشی در تیرماه است.کنکور ۱۴۰۱ در طول ۴ روز برگزار می شود که تاریخ دقیق برگزاری کنکور به تفکیک رشته در جدول زیر عنوان شده است.

 

تاریخ برگزاری کنکور ۱۴۰۱

تاریخ برگزاری کنکور ۱۴۰۱ در ۵ گروه آزمایشی تجربی – ریاضی – انسانی – هنر و زبان به شرح زیر است :

لیست رشته ها تاریخ برگزاری
زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۰ هنر صبح چهارشنبه ۸ تیرماه ۱۴۰۱
زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۰ ریاضی صبح پنج شنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۱
زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۰ انسانی صبح پنج شنبه ۹ تیرماه ۱۴۰۱
زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۰ تجربی صبح جمعه ۱۰ تیرماه ۱۴۰۱
زمان برگزاری کنکور ۱۴۰۰ زبان صبح شنبه ۱۱ تیرماه ۱۴۰۱

دانلود سوالات و پاسخ تشریحی کنکور 1401 l تمامی رشته ها
توجه : پاسخ تشریحی سوالات کنکور ۱۴۰۱ هر رشته در انتهای صفحه قرار دارد

 

دانلود دفترچه سوالات کنکور تجربی ۱۴۰۱

کنکور داخل کشور کنکور خارج از کشور
دانلود دفترچه شماره دو سوالات اختصاصی کنکور تجربی ۱۴۰۱ دانلود دفترچه شماره دو سوالات اختصاصی کنکور تجربی ۱۴۰۱
دانلود دفترچه شماره دو پاسخ سوالات اختصاصی کنکور تجربی ۱۴۰۱ دانلود دفترچه شماره دو پاسخ سوالات اختصاصی کنکور تجربی ۱۴۰۱
دانلود دفترچه شماره سه سوالات اختصاصی کنکور تجربی ۱۴۰۱ دانلود دفترچه شماره سه سوالات اختصاصی کنکور تجربی ۱۴۰۱
دانلود دفترچه شماره سه پاسخ سوالات اختصاصی کنکور تجربی ۱۴۰۱ دانلود دفترچه شماره سه پاسخ سوالات اختصاصی کنکور تجربی ۱۴۰۱
دانلود دفترچه شماره یک سوالات عمومی کنکور تجربی ۱۴۰۱ دانلود دفترچه شماره یک سوالات عمومی کنکور تجربی ۱۴۰۱
دانلود دفترچه شماره یک پاسخ سوالات عمومی کنکور تجربی ۱۴۰۱ دانلود دفترچه شماره یک پاسخ سوالات عمومی کنکور تجربی ۱۴۰۱

تغییرات دفترچه کنکور ریاضی ۱۴۰۱

در گروه آزمایشی ریاضی دفتر چه اختصاصی گروه ریاضی دو بخش می‌شود که شامل دفتر شماره «دو» و دفتر شماره «سه» با دو پاسخنامه مجزا برای هرکدام است. دفتر شماره دو شامل درس ریاضیات با ۵۰ سوال با زمان پاسخ‌دهی ۸۰ دقیقه، دفتر شماره سه شامل درس فیزیک ۴۰ سوال با زمان پاسخ‌دهی ۵۰ دقیقه، درس شیمی ۳۰ سوال با زمان پاسخ‌دهی ۳۰ دقیقه و جمع ۷۰ سوال در ۸۰ دقیقه خواهد بود. همچنین گروه ریاضی یک دفترچه و پاسخنامه عمومی همراه با ۱۰۰ سوال با زمان پاسخ‌دهی ۷۵ دقیقه دارد.

دانلود دفترچه سوالات کنکور ریاضی ۱۴۰۱

کنکور داخل کشور کنکور خارج از کشور
دانلود دفترچه شماره دو سوالات اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۱ دانلود دفترچه شماره دو سوالات اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۱
دانلود دفترچه شماره دو پاسخ سوالات اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۱ دانلود دفترچه شماره دو پاسخ سوالات اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۱
دانلود دفترچه شماره سه سوالات اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۱ دانلود دفترچه شماره سه سوالات اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۱
دانلود دفترچه شماره سه پاسخ سوالات اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۱ دانلود دفترچه شماره سه پاسخ سوالات اختصاصی کنکور ریاضی ۱۴۰۱
دانلود دفترچه شماره یک سوالات عمومی کنکور ریاضی ۱۴۰۱ دانلود دفترچه شماره یک سوالات عمومی کنکور ریاضی ۱۴۰۱
دانلود دفترچه شماره یک پاسخ سوالات عمومی کنکور ریاضی ۱۴۰۱ دانلود دفترچه شماره یک پاسخ سوالات عمومی کنکور ریاضی ۱۴۰۱

تغییرات دفترچه سوالات کنکور انسانی ۱۴۰۱

در این گروه یک آزمون عمومی با پاسخنامه اختصاصی و دو دفترچه اختصاصی داریم. دفترچه شماره ۲ شامل درس ریاضی ۲۰ سوال با زمان پاسخدهی ۲۵ دقیقه، درس اقتصاد ۱۵ سوال با بازه زمانی ۱۰ دقیقه، زبان و ادبیات فارسی ۳۰ سوال با بازه زمانی ۳۰ دقیقه، علوم اجتماعی ۲۰ سوال با زمان پاسخگویی ۱۵ دقیقه در نظر گرفته شده است. بنابراین دفترچه شماره ۲ گروه علوم انسانی ۸۵ سوال بازه زمانی ۷۰ دقیقه دارد.

دفترچه شماره ۳ گروه علوم انسانی شامل درس زبان عربی ۲۰ سوال با ۲۰ دقیقه زمان، تاریخ جغرافیا هر کدام ۱۵ سوال با ۲۵دقیقه زمان، فلسفه و منطق ۲۰ سوال و ۲۰ دقیقه زمان، روانشناسی ۲۲ سال با ۱۵ دقیقه زمان پاسخگویی در نظر گرفته شده است. در مجموع ۹۰ سوال با ۸۵ دقیقه زمان است.

دانلود دفترچه سوالات کنکور انسانی ۱۴۰۱

کنکور داخل کشور کنکور خارج از کشور
دانلود دفترچه شماره دو سوالات اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰۱ دانلود دفترچه شماره دو سوالات اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰۱
دانلود دفترچه شماره دو پاسخ سوالات اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰۱ دانلود دفترچه شماره دو پاسخ سوالات اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰۱
دانلود دفترچه شماره سه سوالات اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰۱ دانلود دفترچه شماره سه سوالات اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰۱
دانلود دفترچه شماره سه پاسخ سوالات اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰۱ دانلود دفترچه شماره سه پاسخ سوالات اختصاصی کنکور انسانی ۱۴۰۱
دانلود دفترچه شماره یک سوالات عمومی کنکور انسانی ۱۴۰۱ دانلود دفترچه شماره یک سوالات عمومی کنکور انسانی ۱۴۰۱
دانلود دفترچه شماره یک پاسخ سوالات عمومی کنکور انسانی ۱۴۰۱ دانلود دفترچه شماره یک پاسخ سوالات عمومی کنکور انسانی ۱۴۰۱

تغییرات دفترچه سوالات کنکور هنر و زبان ۱۴۰۱

گروه هنری یک دفترچه عمومی با پاسخنامه اختصاصی، و یک آزمون اختصاصی با ۱۶۵ سوال در ۱۶۰ دقیقه زمان دارند. گروه زبان‌های خارجه نیز به همین ترتیب یک دفترچه عمومی با پاسخ‌نامه اختصاصی خود را دارند. همچنین یک آزمون اختصاصی همراه با ۷۰ سوال دارند و آزمون زبان‌های آلمانی و فرانسه نیز به همین ترتیب است.

دانلود سوالات کنکور هنر ۱۴۰۱

کنکور داخل کشور کنکور خارج از کشور
دانلود دفترچه سوالات اختصاصی کنکور هنر ۱۴۰۱ دانلود دفترچه سوالات اختصاصی کنکور هنر ۱۴۰۱
دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات اختصاصی کنکور هنر ۱۴۰۱ دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات اختصاصی کنکور هنر ۱۴۰۱
دانلود دفترچه سوالات عمومی کنکور هنر ۱۴۰۱ دانلود دفترچه سوالات عمومی کنکور هنر ۱۴۰۱
دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات عمومی کنکور هنر ۱۴۰۱ دانلود پاسخنامه کلیدی سوالات عمومی کنکور هنر ۱۴۰۱
دانلود پاسخ تشریحی کنکور 1401
دفترچه سوالات و پاسخ تشریحی کنکور ۱۴۰۱ رایگان

آدرس پیج وصال کنکور مشاور تخصصی رشته انسانی ، هنر ، زبان جهت مشاوره انتخاب رشته کنکور ۱۴۰۱

https://www.instagram.com/vsal.konkor/

 

دانلود پاسخ تشریحی کنکور ۱۴۰۱ از سایت وصال کنکور :

دانلود پاسخ تشریحی کنکور ۱۴۰۱ تمام رشته ها

گروه آزمایشی دانلود پاسخ تشریحی
ریاضی فیزیک کلیک کنید
علوم تجربی دانلود پاسخ تشریحی
علوم انسانی متشر شد کنکور  انسانی
هنر دانلود پاسخ تشریحی کنکور ۱۴۰۱ هنر
زبان به محض انتشار در این قسمت منتشر می گردد.

 

مطالب کنکوری و رزرو مشاوره:
vsalkonkor.ir

یوتوب:
www.youtube.com/c/vsalkonkor

آپارات:
www.aparat.com/Vsal.konkor
.

مقاله های مشابه

اشتراک گذاری مقاله در:

Telegram
WhatsApp
Print
Email

امتیاز شما به این مقاله چند است؟

Leave A Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *