پاسخ تشریحی کنکور انسانی ۱۴۰۱ : درس ادبیات فارسی

سلام دانش آموزان عزیز رشته انسانی امیدوارم که در کنکور ۱۴۰۲ موفق باشید .

من عباس وصالی مزین مشاور تخصصی رشته انسانی هنر و زبان قراره تحیلیل کنکور ۱۴۰۱ درس ادبیات فارسی رو برات شرح بدم!


پاسخ تشریحی کنکور انسانی ۱۴۰۱ : درس ادبیات فارسی
پاسخ تشریحی کنکور انسانی ۱۴۰۱ : درس ادبیات فارسی

پاسخنامه ادبیات فارسی عمومی گروه انسانی دفترچه ۴

۱- جواب گزینه ۴// غليان: جوشش، هیجان عمومی
جوش و خروش > گزینه ۱ رد می شود// ترفيع: ارتقا یافتن، رتبه گرفتن > گزینه ۳ رد می شود// تناور: دارای پیکر بزرگ و قوی
گزینه ۲ رد می شود

۲- جواب گزینه ۳ // الف) میت یا مميت: اسب سرخ مایل به سیاهک گزینه ۱ و ۲ رد می شود// د) بديل: مفرد است و جمع آن ابدال (مردان کامل می شود > گزینه ۴ رد می شود

۳- جواب گزینه ۲/ خیلتاش مفرد است؛ خیلتاشان: گروه نوکران و چاکران، هریک از سپاهیان یا سربازانی که در یک دسته باشند،؛ / جولان: تاخت و تاز
حفره: گودال، سوراخ؛ / قربت: نزدیکی، تقرب، نزدیکی به خدا، خویشی


۴- جواب گزینه ۱/// اعلا: برتر، ممتاز، نفیس، برگزیده از هر چیز > گزینه ۲ رد می شود با «طعب (تعب)» گزینه ۳ رد می شود/ با «همیت (حمیت: غیرت، جوانمردی، مردانگی» گزینه ۴ رد می شود سنان: سرنیزه، تیژی هر چیز د- جواب گزینه
۱/۴
) بی غدر > بی قدر ۲) قدرهای > غدرهای /۳) عنابت: انابت جواب گزینه ۲ // صخره سخره؛ صلاح > سلاح

۷- جواب گزینه ۱ // ۲) پیاله: مجاز از شراب //۳) گوهر مجاز و استعاره از دندان // ۴)


۸) جواب گزینه ۲ // بيت ب فاقد تشبيه است گزینه ۱، ۳ و ۴ رد میشوند (الف) تشبیه بلبل خوشگویی مانند من را نبینی // گل خوشبو: استعاره و مجاز از معشوق (ج) تشبیه انجم به مشعل تشبیه شده است؛ شمع فلک استعاره و مجاز از خورشید

گروه چت کنکوری تلگرام پرسش و پاسخ – وصال کنکور پیج اینستا مشاور انسانی 1402 رایگان وصال کنکور

۹- جواب گزينه ۳؟// بيت فاقد ایهام است > گزینه ۱ و ۲ رد می شوند؛ جهان و جوان: جناس؛ روی تو مانند فصل گل است: تشبيه // واج آرایی «ن»// فصل گل روی تو جهان را جوان سازد و زیبایی تو خزان را از این باغ بیرون کرد (استعاره و تشخیص)/ اگر معنی مجازی فصل گل (بهار) را در نظر بگیریم گزینه ۴ هم درست است


پاسخ نامه تشریحی درس ادبیات فارسی عمومی کنکور انسانی ۱۴۰۱

۱۰- جواب گزینه ۳}{ بیت اول فاقد اسلوب معادله و تضاد و حس آمیزی است > گزینه ۱ و ۴ رد می شوند

۱۱- جواب گزينه ۳// خاوران: مکان گزینه ا رد می شود ترکان: جمع > گزینه ۲ رد می شود سیاووشان (نسبی) > گزینه ۴ رد می شود

۱۲- جواب گزينه ۳// زخم فراخ حنجره اش > مضاف اليه مضاف اليه باران کلام مهربانش
(مهربان او) صفت مضاف اليه، مضاف اليه مضاف اليها زخم بسیار پیکرش > مضاف اليه مضاف اليه / دقت شود: عطر اسمانی شهادت > شهادت مضاف اليه عطر است


۱۳- جواب گزينه ۱۴/ بسیار قید صفت است و نمودار آن باید به پاک دامن برگردد

۱۴- جواب گزینه ۱// بیت ۱) به در کبریاک مضاف اليه > گزینه ۳ و ۴ رد می شوند/ بیت ۲) رها: مسندا بیت ۳) چرا: قيد پرسش بیت ۴) دعا: مفعول

۱۵- جواب گزينه ۴ //۱) جمله مرکب: جمله اول و دوم؛ قاب عکستان، سنگتان، خاطراتم مفعول/ ۲) هر روز صبح صفت مبهم؛ این یک پا و دو عصا> صفت اشاره و شمارشی؛ (۳) جمله «گرد قاب عکستان را پاک کنم» چهر جزئی گذرا به مفعول و مسند است // ۴) دلی خوشی ام، عکستان، خطراتم > هر سه مضاف اليه هستند و فاقد ضمير متصل در نقش مفعولی است


۱۶- جواب گزینه ۲// مفهوم عبارت صورت سؤال > برتری خوش اخلاقی و رفتار خوب بر زیبایی چهره و ظاهری، ترجیح باطن بر ظاهر؛ (فارسی ۱)

۱۷- جواب گزینه ۲ // الف) درست مانند سوسن و گل با هم به پاکی مصاحبت دارند دل هایشان به هم نزدیک بود؛ هر چه گل سرخ در دل داشت سوسن همان را به زبان می آورد ب) توصیه به دوری از همنشینی با بداناج) توصیه به همنشینی با خوبان/د) توصیه به تنهایی و دوری از همنشینی

۱۸- جواب گزینه ۱ // معنی و مفهوم عبارت صورت سؤال > معنی: گل اگر چه صاحب زیبایی بی مانندی است اما آن زیبایی، بسیار زودگذر است.؛ مفهوم: زودگذر بودن زیبایی های ظاهری و فناپذير


پاسخ تشریحی ادبیات عمومی کنکور انسانی 1401
مشاور کنکور انسانی ۱۴۰۲ رایگان

پاسخ نامه تشریحی درس ادبیات فارسی عمومی کنکور انسانی ۱۴۰۱

از استاد مهدی احمدی ۰۹۰۱۴۹۴۴۸۷۳

۱۹- جواب گزینه ۴ // مفهوم عبارت صورت سوال: بی اختیاری در شرایط اضطراری: اگر شرایط خطا و گناه مهیا شود. شخص ممکن است از بی اختیاری مرتکب خطا شود. این بیت سنایی را در جایگاه عذرخواهی کردن از ناگزیر بودن ارتکاب گناه و اظهار پشیمانی از کارهای زشت گذشته قرار می دهد.

۲۰- جواب گزینه ۴ // معنی عبارت صورت سؤال> جسم مادی نمی تواند روح والای انسانی را بی ارزش سازد؛ زیرا روح انسانی هر لحظه در تلاش است تا به سوی عالم بالا برود. (فارسی ۲)


۲۱- جواب گزینه ۱ // معنی عبارت صورت سؤال> ای انسان، تو وجودی الهی داری و همانند آینه ای، زیبایی خداوند را نشان می دهی؛ هر چه که در جهان وجود دارد، درون تو نیز هست؛ هر چه می خواهی در وجود خودت به دنبالش باش (خدا درون خود انسان است اگر کسی خود را خوب بشناسد به معشوق و مطلوب حقیقی خواهد رسید.) (فارسی ۳)


۲۲- جواب گزینه ۳ // معنی عبارت صورت سؤال> نگاه کن که سرانجام آن پروانه شاد، چگونه خود را به آتش می زند. زمانی که نوری از شمع به پروانه برسد. بلافاصله پروانه، پروازکنان از دور پیدا می شود. مفهوم: شوق وصال و دیدار

۲۳- جواب گزینه ۴ // صورت سؤال توصیه به داشتن راهنما در مسیر دارد؛

۲۴-گزینه ۴ در مورد داشتن راهنما سخن نمی گوید بلکه تأکید دارد کسی که عاشق شده است شوق عشق را درک می کند


۲۶- جواب گزینه ۴ // صورت سؤال تأکید دارد بر دوری از همنشینی با انسانهای بد؛ گزینه چهار هم اشاره دارد همنشین با آدم های بد خوی و خصلت را تغییر می دهد

۲۵) جواب گزينة ۳// مفهوم صورت سؤال: ریاضت و عذاب، موجب ارزشمندی انسان می شود. تحمل سختی ها و رنج ها باعث کمال و تعالی انسان است

برای دیدین پاسخ تشریحی درس به درس کنکور انسانی ۱۴۰۱ کلیک کنید 

[highlight color=”green”]پیج اینستا مشاور انسانی ۱۴۰۲ رایگان وصال کنکور [/highlight]

[button color=”blue” size=”medium” link=”https://www.instagram.com/vsal.konkor/” icon=”” target=”false”]پیج اینستاگرام مشاور انسانی هنر زبان ۱۴۰۲[/button]

امیر عباس وصالی

امیر عباس وصالی مشاور کنکور با پنج سال سابقه درخشان مشاوره و انتخاب رشته. مدیر آکامی وصال کنکور. دبیر رسمی آموزش و پرورش اینجا هستم تا بتونم دانش خودمو در حد توان در اختیار شما قرار بدم.

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Skip to content