🎓آکادمی وصال کنکور 🎯

افتخار مشاوره به رتبه های ۳۳۶ و ۴۵۵ و ۵۲۶ و ۱۲۶۱ و صد ها رتبه برتر دیگر 🚀

شمامی تواند به دو صورت آنلاین و حضوری اقدام به ثبت نام مشاوره کنید👩‍💻
لیست قیمت و خدمات پایین فرم می تونی ببینی👇🏻

مشاور حرفه ای و رایگان کنکور سراسری
گروه مشاوره وصال کنکور
مشاوره کنکور سراسری
ثبت نام مشاوره کنکور ۱۴۰۳ – هزینه + معرفی مشاورها

خدمات هر پلن مشاوره ای را می توانید اینجا ببینید:

bronze – وصال کنکور 🎓آکادمی وصال کنکور 🎯
افتخار مشاوره به رتبه های ۳۳۶ و ۴۵۵ و ۵۲۶ و ۱۲۶۱ و صد ها رتبه برتر دیگر 🚀
<p>شمامی تواند به دو صورت آنلاین و حضوری اقدام به ثبت نام مشاوره کنید👩‍💻
لیست قیمت و خدمات پایین فرم می تونی ببینی👇🏻</p> ثبت نام مشاوره کنکور ۱۴۰۳ – هزینه + معرفی مشاورها
خدمات هر پلن مشاوره ای را می توانید اینجا ببینید: ⚡️ مشاوره به صورت تلفنی به مدت ۴۵ دقیقه.
⚡️سوال درمورد ترمیم معدل و کنکور نظام جدید
⚡️ اشکال یابی روش مطالعه، برنامه ریزی و..
⚡️ تحلیل آزمون شما 
⚡️ ارائه راهکار برای تمام مشکلات آموزشی شما 
⚡️ برسی آزمون آزمایشی دانش آموز و تحلیل آن ⚡️  ارائه برنامه شخصی سازه شده 
⚡️ مشاور روزانه ازت گزارش کار میگیره و ساعت مطالعه ،تعداد تست و برنامه ریزیتو هرروز تحلیل میکنه و اصلاح میکنه !
بعضی وقتا تو حتی خودتم نمیدونی دقیقا ایراد کجاس و همه موندن توش که ایراد کجاااس ؟و تا کسی که کارش این نباشه هر روز برنامتو چک نکنه و ایراد کارتو نگیره هیچی درست نمیشه !
⚡️پادکست های مشاوره ای استاد وصالی 
⚡️مشاور هر هفته یکبار تماس میگیره و برایند کل درس خوندن هفتت رو بررسی میکنه، بعد باهم برنامه هفته بعدتو اوکی میکنین !
تو تماس اشکالای هفتتو میگیره و روشای درست رو بهت میگه !
حتی هفته ای ۲۰دیقه صحبت کردن با کسی درمورد کارات و ایده گرفتن ازش میتونه تو روند کنکور خیلی بهت کمک کنه!
تازه هزینه ی تماس با مشاوره ⚡️ ارائه برنامه شخصی سازه شده
⚡️ تماس با دانش آموز به صورت منظم و هفتگی  تحت نظر استاد وصالی و مشاور ارشد در گروه 
⚡️روش مطالعه – انواع تست زنی – زمان مرور – استفاده از مبایل و…
⚡️ گرفتن گزارش کار ویژه از دانش آموز 
⚡️ عضویت در کانال VIP  
⚡️ میتینگ های دو هفته یکبار با استاد وصالی تا روز کنکور
⚡️ امکان تماس با والدین دانش اموز در صورت نیاز دانش آموز
⚡️ روش های تحلیل آزمون و برسی کامل آزمون شما و راهکار های پیشرفت قطعی ⚡️ مشاوره ویژه با استاد وصالی ( انسانی)
⚡️ تماس با دانش آموز هر هفته .
⚡️ شرح کامل و دقیق : روش مطالعه – انواع تست زنی – زمان مرور – استفاده از مبایل و
⚡️ و شبکه های اجتماعی – راهکار افزایش تمرکز – تند خوانی – تحلیل آزمون – و…
⚡️ عضویت در کانال VIP  استاد وصالی
⚡️ تماس با اولیا دانش اموز و پیگیری منظم شرایط و پیشرفت داوطلب
⚡️ کنترل ساعت استفاده از مبایل و شبکه های اجتماعی و تفریحات روزانه
⚡️ معرفی بهترین پکیج ها و کلاس های اساتید ایران و پیگیری منظم کلاس های تقویتی
⚡️ تحلیل آزمون و برسی تماما خطا ها و علت های عدم پیشرفت شما بازگشت وجه تا زمانی که عضو کانال vip نشده اید و تماسی با شما نگرفته ایم امکان پذیر است. نمونه قبولی دانش آموزان از آکادمی استاد وصالی  (مشاوره کنکور تجربی و ریاضی از پاییز ۱۴۰۲ اضافه شده است)
 • ⚡️ مشاوره به صورت تلفنی به مدت ۴۵ دقیقه.
 • ⚡️سوال درمورد ترمیم معدل و کنکور نظام جدید
 • ⚡️ اشکال یابی روش مطالعه، برنامه ریزی و..
 • ⚡️ تحلیل آزمون شما 
 • ⚡️ ارائه راهکار برای تمام مشکلات آموزشی شما 
 • ⚡️ برسی آزمون آزمایشی دانش آموز و تحلیل آن
 •  
silver – وصال کنکور 🎓آکادمی وصال کنکور 🎯
افتخار مشاوره به رتبه های ۳۳۶ و ۴۵۵ و ۵۲۶ و ۱۲۶۱ و صد ها رتبه برتر دیگر 🚀
<p>شمامی تواند به دو صورت آنلاین و حضوری اقدام به ثبت نام مشاوره کنید👩‍💻
لیست قیمت و خدمات پایین فرم می تونی ببینی👇🏻</p> ثبت نام مشاوره کنکور ۱۴۰۳ – هزینه + معرفی مشاورها
خدمات هر پلن مشاوره ای را می توانید اینجا ببینید: ⚡️ مشاوره به صورت تلفنی به مدت ۴۵ دقیقه.
⚡️سوال درمورد ترمیم معدل و کنکور نظام جدید
⚡️ اشکال یابی روش مطالعه، برنامه ریزی و..
⚡️ تحلیل آزمون شما 
⚡️ ارائه راهکار برای تمام مشکلات آموزشی شما 
⚡️ برسی آزمون آزمایشی دانش آموز و تحلیل آن ⚡️  ارائه برنامه شخصی سازه شده 
⚡️ مشاور روزانه ازت گزارش کار میگیره و ساعت مطالعه ،تعداد تست و برنامه ریزیتو هرروز تحلیل میکنه و اصلاح میکنه !
بعضی وقتا تو حتی خودتم نمیدونی دقیقا ایراد کجاس و همه موندن توش که ایراد کجاااس ؟و تا کسی که کارش این نباشه هر روز برنامتو چک نکنه و ایراد کارتو نگیره هیچی درست نمیشه !
⚡️پادکست های مشاوره ای استاد وصالی 
⚡️مشاور هر هفته یکبار تماس میگیره و برایند کل درس خوندن هفتت رو بررسی میکنه، بعد باهم برنامه هفته بعدتو اوکی میکنین !
تو تماس اشکالای هفتتو میگیره و روشای درست رو بهت میگه !
حتی هفته ای ۲۰دیقه صحبت کردن با کسی درمورد کارات و ایده گرفتن ازش میتونه تو روند کنکور خیلی بهت کمک کنه!
تازه هزینه ی تماس با مشاوره ⚡️ ارائه برنامه شخصی سازه شده
⚡️ تماس با دانش آموز به صورت منظم و هفتگی  تحت نظر استاد وصالی و مشاور ارشد در گروه 
⚡️روش مطالعه – انواع تست زنی – زمان مرور – استفاده از مبایل و…
⚡️ گرفتن گزارش کار ویژه از دانش آموز 
⚡️ عضویت در کانال VIP  
⚡️ میتینگ های دو هفته یکبار با استاد وصالی تا روز کنکور
⚡️ امکان تماس با والدین دانش اموز در صورت نیاز دانش آموز
⚡️ روش های تحلیل آزمون و برسی کامل آزمون شما و راهکار های پیشرفت قطعی ⚡️ مشاوره ویژه با استاد وصالی ( انسانی)
⚡️ تماس با دانش آموز هر هفته .
⚡️ شرح کامل و دقیق : روش مطالعه – انواع تست زنی – زمان مرور – استفاده از مبایل و
⚡️ و شبکه های اجتماعی – راهکار افزایش تمرکز – تند خوانی – تحلیل آزمون – و…
⚡️ عضویت در کانال VIP  استاد وصالی
⚡️ تماس با اولیا دانش اموز و پیگیری منظم شرایط و پیشرفت داوطلب
⚡️ کنترل ساعت استفاده از مبایل و شبکه های اجتماعی و تفریحات روزانه
⚡️ معرفی بهترین پکیج ها و کلاس های اساتید ایران و پیگیری منظم کلاس های تقویتی
⚡️ تحلیل آزمون و برسی تماما خطا ها و علت های عدم پیشرفت شما بازگشت وجه تا زمانی که عضو کانال vip نشده اید و تماسی با شما نگرفته ایم امکان پذیر است. نمونه قبولی دانش آموزان از آکادمی استاد وصالی  (مشاوره کنکور تجربی و ریاضی از پاییز ۱۴۰۲ اضافه شده است)
 • ⚡️  ارائه برنامه شخصی سازه شده 
 • ⚡️ مشاور روزانه ازت گزارش کار میگیره و ساعت مطالعه ،تعداد تست و برنامه ریزیتو هرروز تحلیل میکنه و اصلاح میکنه !
  بعضی وقتا تو حتی خودتم نمیدونی دقیقا ایراد کجاس و همه موندن توش که ایراد کجاااس ؟و تا کسی که کارش این نباشه هر روز برنامتو چک نکنه و ایراد کارتو نگیره هیچی درست نمیشه !
 • ⚡️پادکست های مشاوره ای استاد وصالی 
 • ⚡️مشاور هر هفته یکبار تماس میگیره و برایند کل درس خوندن هفتت رو بررسی میکنه، بعد باهم برنامه هفته بعدتو اوکی میکنین !
  تو تماس اشکالای هفتتو میگیره و روشای درست رو بهت میگه ! 
  حتی هفته ای ۲۰دیقه صحبت کردن با کسی درمورد کارات و ایده گرفتن ازش میتونه تو روند کنکور خیلی بهت کمک کنه!
  تازه هزینه ی تماس با مشاوره
gold – وصال کنکور 🎓آکادمی وصال کنکور 🎯
افتخار مشاوره به رتبه های ۳۳۶ و ۴۵۵ و ۵۲۶ و ۱۲۶۱ و صد ها رتبه برتر دیگر 🚀
<p>شمامی تواند به دو صورت آنلاین و حضوری اقدام به ثبت نام مشاوره کنید👩‍💻
لیست قیمت و خدمات پایین فرم می تونی ببینی👇🏻</p> ثبت نام مشاوره کنکور ۱۴۰۳ – هزینه + معرفی مشاورها
خدمات هر پلن مشاوره ای را می توانید اینجا ببینید: ⚡️ مشاوره به صورت تلفنی به مدت ۴۵ دقیقه.
⚡️سوال درمورد ترمیم معدل و کنکور نظام جدید
⚡️ اشکال یابی روش مطالعه، برنامه ریزی و..
⚡️ تحلیل آزمون شما 
⚡️ ارائه راهکار برای تمام مشکلات آموزشی شما 
⚡️ برسی آزمون آزمایشی دانش آموز و تحلیل آن ⚡️  ارائه برنامه شخصی سازه شده 
⚡️ مشاور روزانه ازت گزارش کار میگیره و ساعت مطالعه ،تعداد تست و برنامه ریزیتو هرروز تحلیل میکنه و اصلاح میکنه !
بعضی وقتا تو حتی خودتم نمیدونی دقیقا ایراد کجاس و همه موندن توش که ایراد کجاااس ؟و تا کسی که کارش این نباشه هر روز برنامتو چک نکنه و ایراد کارتو نگیره هیچی درست نمیشه !
⚡️پادکست های مشاوره ای استاد وصالی 
⚡️مشاور هر هفته یکبار تماس میگیره و برایند کل درس خوندن هفتت رو بررسی میکنه، بعد باهم برنامه هفته بعدتو اوکی میکنین !
تو تماس اشکالای هفتتو میگیره و روشای درست رو بهت میگه !
حتی هفته ای ۲۰دیقه صحبت کردن با کسی درمورد کارات و ایده گرفتن ازش میتونه تو روند کنکور خیلی بهت کمک کنه!
تازه هزینه ی تماس با مشاوره ⚡️ ارائه برنامه شخصی سازه شده
⚡️ تماس با دانش آموز به صورت منظم و هفتگی  تحت نظر استاد وصالی و مشاور ارشد در گروه 
⚡️روش مطالعه – انواع تست زنی – زمان مرور – استفاده از مبایل و…
⚡️ گرفتن گزارش کار ویژه از دانش آموز 
⚡️ عضویت در کانال VIP  
⚡️ میتینگ های دو هفته یکبار با استاد وصالی تا روز کنکور
⚡️ امکان تماس با والدین دانش اموز در صورت نیاز دانش آموز
⚡️ روش های تحلیل آزمون و برسی کامل آزمون شما و راهکار های پیشرفت قطعی ⚡️ مشاوره ویژه با استاد وصالی ( انسانی)
⚡️ تماس با دانش آموز هر هفته .
⚡️ شرح کامل و دقیق : روش مطالعه – انواع تست زنی – زمان مرور – استفاده از مبایل و
⚡️ و شبکه های اجتماعی – راهکار افزایش تمرکز – تند خوانی – تحلیل آزمون – و…
⚡️ عضویت در کانال VIP  استاد وصالی
⚡️ تماس با اولیا دانش اموز و پیگیری منظم شرایط و پیشرفت داوطلب
⚡️ کنترل ساعت استفاده از مبایل و شبکه های اجتماعی و تفریحات روزانه
⚡️ معرفی بهترین پکیج ها و کلاس های اساتید ایران و پیگیری منظم کلاس های تقویتی
⚡️ تحلیل آزمون و برسی تماما خطا ها و علت های عدم پیشرفت شما بازگشت وجه تا زمانی که عضو کانال vip نشده اید و تماسی با شما نگرفته ایم امکان پذیر است. نمونه قبولی دانش آموزان از آکادمی استاد وصالی  (مشاوره کنکور تجربی و ریاضی از پاییز ۱۴۰۲ اضافه شده است)
 • ⚡️ ارائه برنامه شخصی سازه شده
 • ⚡️ تماس با دانش آموز به صورت منظم و هفتگی
 •  تحت نظر استاد وصالی و مشاور ارشد در گروه 
 • ⚡️روش مطالعه – انواع تست زنی – زمان مرور – استفاده از مبایل و…
 • ⚡️ گرفتن گزارش کار ویژه از دانش آموز 
 • ⚡️ عضویت در کانال VIP  
 • ⚡️ میتینگ های دو هفته یکبار با استاد وصالی تا روز کنکور
 • ⚡️ امکان تماس با والدین دانش اموز در صورت نیاز دانش آموز
 • ⚡️ روش های تحلیل آزمون و برسی کامل آزمون شما و راهکار های پیشرفت قطعی
jem – وصال کنکور 🎓آکادمی وصال کنکور 🎯
افتخار مشاوره به رتبه های ۳۳۶ و ۴۵۵ و ۵۲۶ و ۱۲۶۱ و صد ها رتبه برتر دیگر 🚀
<p>شمامی تواند به دو صورت آنلاین و حضوری اقدام به ثبت نام مشاوره کنید👩‍💻
لیست قیمت و خدمات پایین فرم می تونی ببینی👇🏻</p> ثبت نام مشاوره کنکور ۱۴۰۳ – هزینه + معرفی مشاورها
خدمات هر پلن مشاوره ای را می توانید اینجا ببینید: ⚡️ مشاوره به صورت تلفنی به مدت ۴۵ دقیقه.
⚡️سوال درمورد ترمیم معدل و کنکور نظام جدید
⚡️ اشکال یابی روش مطالعه، برنامه ریزی و..
⚡️ تحلیل آزمون شما 
⚡️ ارائه راهکار برای تمام مشکلات آموزشی شما 
⚡️ برسی آزمون آزمایشی دانش آموز و تحلیل آن ⚡️  ارائه برنامه شخصی سازه شده 
⚡️ مشاور روزانه ازت گزارش کار میگیره و ساعت مطالعه ،تعداد تست و برنامه ریزیتو هرروز تحلیل میکنه و اصلاح میکنه !
بعضی وقتا تو حتی خودتم نمیدونی دقیقا ایراد کجاس و همه موندن توش که ایراد کجاااس ؟و تا کسی که کارش این نباشه هر روز برنامتو چک نکنه و ایراد کارتو نگیره هیچی درست نمیشه !
⚡️پادکست های مشاوره ای استاد وصالی 
⚡️مشاور هر هفته یکبار تماس میگیره و برایند کل درس خوندن هفتت رو بررسی میکنه، بعد باهم برنامه هفته بعدتو اوکی میکنین !
تو تماس اشکالای هفتتو میگیره و روشای درست رو بهت میگه !
حتی هفته ای ۲۰دیقه صحبت کردن با کسی درمورد کارات و ایده گرفتن ازش میتونه تو روند کنکور خیلی بهت کمک کنه!
تازه هزینه ی تماس با مشاوره ⚡️ ارائه برنامه شخصی سازه شده
⚡️ تماس با دانش آموز به صورت منظم و هفتگی  تحت نظر استاد وصالی و مشاور ارشد در گروه 
⚡️روش مطالعه – انواع تست زنی – زمان مرور – استفاده از مبایل و…
⚡️ گرفتن گزارش کار ویژه از دانش آموز 
⚡️ عضویت در کانال VIP  
⚡️ میتینگ های دو هفته یکبار با استاد وصالی تا روز کنکور
⚡️ امکان تماس با والدین دانش اموز در صورت نیاز دانش آموز
⚡️ روش های تحلیل آزمون و برسی کامل آزمون شما و راهکار های پیشرفت قطعی ⚡️ مشاوره ویژه با استاد وصالی ( انسانی)
⚡️ تماس با دانش آموز هر هفته .
⚡️ شرح کامل و دقیق : روش مطالعه – انواع تست زنی – زمان مرور – استفاده از مبایل و
⚡️ و شبکه های اجتماعی – راهکار افزایش تمرکز – تند خوانی – تحلیل آزمون – و…
⚡️ عضویت در کانال VIP  استاد وصالی
⚡️ تماس با اولیا دانش اموز و پیگیری منظم شرایط و پیشرفت داوطلب
⚡️ کنترل ساعت استفاده از مبایل و شبکه های اجتماعی و تفریحات روزانه
⚡️ معرفی بهترین پکیج ها و کلاس های اساتید ایران و پیگیری منظم کلاس های تقویتی
⚡️ تحلیل آزمون و برسی تماما خطا ها و علت های عدم پیشرفت شما بازگشت وجه تا زمانی که عضو کانال vip نشده اید و تماسی با شما نگرفته ایم امکان پذیر است. نمونه قبولی دانش آموزان از آکادمی استاد وصالی  (مشاوره کنکور تجربی و ریاضی از پاییز ۱۴۰۲ اضافه شده است)
 • ⚡️ مشاوره ویژه با استاد وصالی ( انسانی)
 • ⚡️ تماس با دانش آموز هر هفته .
 • ⚡️ شرح کامل و دقیق : روش مطالعه – انواع تست زنی – زمان مرور – استفاده از مبایل و
 • ⚡️ و شبکه های اجتماعی – راهکار افزایش تمرکز – تند خوانی – تحلیل آزمون – و…
 • ⚡️ عضویت در کانال VIP  استاد وصالی
 • ⚡️ تماس با اولیا دانش اموز و پیگیری منظم شرایط و پیشرفت داوطلب
 • ⚡️ کنترل ساعت استفاده از مبایل و شبکه های اجتماعی و تفریحات روزانه
 • ⚡️ معرفی بهترین پکیج ها و کلاس های اساتید ایران و پیگیری منظم کلاس های تقویتی
 • ⚡️ تحلیل آزمون و برسی تماما خطا ها و علت های عدم پیشرفت شما

نمونه قبولی دانش آموزان از آکادمی استاد وصالی  (مشاوره کنکور تجربی و ریاضی از پاییز ۱۴۰۲ اضافه شده است)