ثبت نام مشاوره کنکور ۱۴۰۳ – هزینه + معرفی مشاورها

🎓آکادمی وصال کنکور 🎯

افتخار مشاوره به رتبه های ۳۳۶ و ۴۵۵ و ۵۲۶ و ۱۲۶۱ و صد ها رتبه برتر دیگر 🚀

اینجا می تونی به دو صورت آنلاین و حضوری اقدام به ثبت نام مشاوره کنی👩‍💻

مشاور حرفه ای و رایگان کنکور سراسری
گروه مشاوره وصال کنکور

تماس تلفنی

۴۵ دقیقه تماس
تومان ۲۱۰ یک ساعت
 • پرسش درمورد بخش نامه و قوانین
 • تحلیل علمکرد کارنامه و روش مطالعه
 • پرسش تمام سوالات شما توسط استاد
محبوب

طرح نقره ای

مشاور رتبه سه رقمی
تومان ۵۲۰ ماهیانه
 • تماس هفتگی و منظم
 • برنامه شخصی شده هفتگی
 • فرم تحلیل آزمون و تحلیل عملکرد
 • عضویت در گروه تلگرام با استاد
 • شرکت در جلسات ماهانه با استاد
 • پادکست های مهم مشاوره ای
 • همه اپشن های روش مطالعه و تست زنی
 • درخواست گزارش کار شبانه
محبوب

طرح طلایی

مشاور ارشد و کانال vip
تومان ۶۷۰ ماهیانه
 • عضویت در کانال تلگرام ویژه
 • مشاوره با رتبه زیر ۲۰۰ ور مشاور ارشد
 • نظارت مستقیم استاد در گروه مشاوره
 • تماس منظم هفتگی
 • برنامه شخصی شده هفتگی
 • فرم تحلیل آزمون و تحلیل عملکرد
 • عضویت در گروه تلگرام با استاد
 • شرکت در جلسات ماهانه با استاد
 • پادکست های مهم مشاوره ای
 • همه اپشن های روش مطالعه و تست زنی
محبوب

طرح الماسی

مشاور ارشد و کانال vip
تومان ۶۷۰ ماهیانه
 • عضویت در کانال تلگرام ویژه
 • مشاوره زیر نظر استاد وصالی
 • ظرفیت محدود این طرح
 • تماس منظم هفتگی با استاد وصالی
 • برنامه شخصی شده هفتگی
 • فرم تحلیل آزمون و تحلیل عملکرد
 • عضویت در گروه تلگرام با استاد
 • شرکت در جلسات ماهانه با استاد
 • پادکست های مهم مشاوره ای
 • همه اپشن های روش مطالعه و تست زنی
 • تخفیف در طرح انتخاب رشته
محبوب

بازگشت وجه تا زمانی که عضو کانال vip نشده اید و تماسی با شما نگرفته ایم امکان پذیر است.

نمونه قبولی دانش آموزان از آکادمی استاد وصالی  (مشاوره کنکور تجربی و ریاضی از پاییز ۱۴۰۲ اضافه شده است)

Skip to content