📕دسته بندی محصولات آکادمی

📺دوره های پر فروش تربیت مشاور و شروع از صفر کنکور و دانشگاه

 • ۱۰۰ % تخفیف

  در حال ضبط

  ۱۵۳۰ دانشجو

  دوره رایگان شروع قوی برای کنکورآپدیت ۱۴۰۳

  ۲ ساعت ۳۰ دقیقه

  تومان۰

 • ۵۷ % تخفیف

  در حال ضبط

  ۱۷ دانشجو

  دوره تربیت مشاور تحصیلی و کنکوری هفت خان

  بیشتر از ۷ ساعت

  تومان۱/۴۷۰/۰۰۰

 • ۶۷ % تخفیف

  در حال ضبط

  ۷ دانشجو

  راه های موفقیت و کسب درآمد دوران دانشجویی + اپلای

  ۳۰ دقیقه

  تومان۲۵۰/۰۰۰

 • ۴۰ % تخفیف

  در حال ضبط

  ۲۱ دانشجو

  فول پکیج قبولی شب امتحانات نهایی انسانی (تمام دروس) تضمینی

  ۲ ساعت

  تومان۱/۴۹۰/۰۰۰

 • ۱۲ % تخفیف

  در حال ضبط

  ۱۵ دانشجو

  پکیج قبولی امتحان نهایی فلسفه دوازدهم انسانی خرداد ۱۴۰۳

  ۳۰ دقیقه

  تومان۲۲۰/۰۰۰

 • ۲۴ % تخفیف

  در حال ضبط

  ۲ دانشجو

  پکیج قبولی امتحان نهایی عربی دوازدهم انسانی خرداد ۱۴۰۳

  ۳۰ دقیقه

  تومان۱۹۰/۰۰۰

 • ۳۲ % تخفیف

  در حال ضبط

  ۰ دانشجو

  پکیج قبولی امتحان نهایی عربی دوازدهم تجربی خرداد ۱۴۰۳

  نامشخص

  تومان۱۹۰/۰۰۰

 • ۲۴ % تخفیف

  در حال ضبط

  ۱۰ دانشجو

  پکیج قبولی امتحان نهایی ریاضی دوازدهم تجربی خرداد ۱۴۰۳

  ۳۰ دقیقه

  تومان۱۹۰/۰۰۰

 • ۹۳ % تخفیف

  در حال ضبط

  ۴۵ دانشجو

  پکیج قبولی امتحان نهایی فیزیک دوازدهم تجربی خرداد ۱۴۰۳

  ۳۰ دقیقه

  تومان۲۴۰/۰۰۰

Skip to content