بخشنامه ترمیم معدل و ایجاد سابقه تحصیلی کنکور انسانی ۱۴۰۲ به بعد (نظام قدیم و جدید)

فهرست مطالب

بخشنامه ترمیم معدل و ایجاد سابقه تحصیلی کنکور ۱۴۰۲ به بعد (نظام قدیم و جدید)

از آنجایی که قرار شده در کنکور ۱۴۰۲ به بعد تاثیر معدل به صورت قطعی تاثیر داده شود،


از همین رو طبق قوانین نیاز است که داوطلبان سابقه تحصیلی ایجاد کنند و بخشی از داوطلبان هم می خواهند نمرات قبلی خود را ترمیم یا ارتقا دهند،


به همین منظور مدت ها بود که قرار بر انتشار بخشنامه ای برای ثبت نام این گونه داوطلبان از طرف آموزش و پرورش مهیا شود، که نسخه اولیه یا پیش نویس آن را در ادامه می توانید مشاهده کنید.

 

در حال حاضر این نسخه پیش نویس می باشد و به صورت رسمی منتشر نشده است، با این حال جهت رفع دغدغه داوطلبان در ادامه جزئیات آن قرار داده می شود

ترمیم معدل

کنکور 1402


%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85 %D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82 02 – وصال کنکور بخشنامه ترمیم معدل و ایجاد سابقه تحصیلی کنکور ۱۴۰۲ به بعد (نظام قدیم و جدید)


%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85 %D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82 03 – وصال کنکور بخشنامه ترمیم معدل و ایجاد سابقه تحصیلی کنکور ۱۴۰۲ به بعد (نظام قدیم و جدید)


[author title=”ترمیم معدل در مدارس بزرگسالان” image=”https://vsalkonkor.ir/”]بخشنامه ترمیم معدل و ایجاد سابقه تحصیلی کنکور ۱۴۰۲ به بعد (نظام قدیم و جدید)


در حال حاضر این نسخه پیش نویس می باشد و به صورت رسمی منتشر نشده است، با این حال جهت رفع دغدغه داوطلبان در ادامه جزئیات آن قرار داده می شود [/author]

ترمیم معدل

%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85 %D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82 05 – وصال کنکور بخشنامه ترمیم معدل و ایجاد سابقه تحصیلی کنکور ۱۴۰۲ به بعد (نظام قدیم و جدید)


%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85 %D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82 06 – وصال کنکور بخشنامه ترمیم معدل و ایجاد سابقه تحصیلی کنکور ۱۴۰۲ به بعد (نظام قدیم و جدید)


%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85 %D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82 07 – وصال کنکور بخشنامه ترمیم معدل و ایجاد سابقه تحصیلی کنکور ۱۴۰۲ به بعد (نظام قدیم و جدید)


کنکور انسانی 1402

%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85 %D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82 09 – وصال کنکور بخشنامه ترمیم معدل و ایجاد سابقه تحصیلی کنکور ۱۴۰۲ به بعد (نظام قدیم و جدید)


ترمیم معدل انسانی


%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85 %D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82 11 – وصال کنکور بخشنامه ترمیم معدل و ایجاد سابقه تحصیلی کنکور ۱۴۰۲ به بعد (نظام قدیم و جدید)


ترمیم معدل


%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85 %D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82 13 – وصال کنکور بخشنامه ترمیم معدل و ایجاد سابقه تحصیلی کنکور ۱۴۰۲ به بعد (نظام قدیم و جدید)


 

ترمیم معدل


 

%D8%AA%D8%B1%D9%85%DB%8C%D9%85 %D8%B3%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%82 16 – وصال کنکور بخشنامه ترمیم معدل و ایجاد سابقه تحصیلی کنکور ۱۴۰۲ به بعد (نظام قدیم و جدید)


 

ترمیم معدل


ترمیم معدل


[tie_list type=”thumbup”][/tie_list]

مقاله های مشابه

اشتراک گذاری مقاله در:

Telegram
WhatsApp
Print
Email

امتیاز شما به این مقاله چند است؟

Leave A Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *